Gyermekjóga a Dózsában

Gyermekjóga a Dózsában

A nyáron volt szerencsém részt venni egy fantasztikus képzésen, Budapesten a Jóga a boldog gyermekkorért című könyv írója, Csíki Mariann vezetésével. Ajánlom mindenkinek ezt a könyvet, mert olyan jó tanácsok vannak benne, amelyeket szülőként is tudunk hasznosítani.

Nagyon örülök, hogy már ki is tudom próbálni az itt tanultakat, mert a szülők támogatásával a 3. a osztályban elindulhatott év elején egy gyerekjóga csoport.

Mi a gyermekjóga?

Csíki Mariann röviden így fogalmazta meg:

A gyermekjóga foglalkozások középpontjában a mozgás áll, ugyanakkor minden pillanatát átszövi a játékosság és a mese. A kisgyermek értékrendjét a mese alakítja, így nagy hangsúlyt fektetünk az adott óra mesekeretére. Külső szemlélőként egy drámajátékot figyelhetünk meg, jelmezek nélkül, ám tudatos mozgáselemekkel, teljes átéléssel kivitelezve: mozgás, játék, mese alkalmazása egy időben, 45 percen keresztül.
A jóga nem vallás és nem sport. Indiából ered, több ezer éves mozgásrendszer, amely az idő múlásával fennmaradt és továbbfejlődött. Mivel a természetben alakult ki, a gyakorlatai is természetesek és egyszerűek. Állatutánzó mozgáselemek képezik az alapját, erre épül ezen elemek sorozata és nehezített verziói. Megkülönböztetünk ovijógát (kis ovis és nagy ovis), sulijógát (kis iskolás és nagy iskolás), tinijógát. Minden jógafoglalkozás felépítése egy megszokott rendben zajlik: elhelyezkedés, köszöntés, bemelegítés, nyújtó, hajlító gyakorlatok, sorozatok, helyes testtartást elősegítő gyakorlatok, állatutánzó nagymozgások, végtagszétválasztó, keresztező gyakorlatok, az idegrendszer érését elősegítő gyakorlatok, gurulások, forgások, ugrások, relaxáció, légzőgyakorlatok, koncentráció-, figyelem-összpontosító gyakorlatok, nagymozgásos játékok, érzelmi intelligenciát fejlesztő játékok, befejezés.
A mai gyermekek életmódja nagymértékben mozgásszegény /tv, számítógép, telefonos játékok, mindenféle játékkal telerakott gyermekszobák/. Többek között ennek köszönhető, hogy beépítettük a gyermekjóga órákba a mozgásfejlesztést. Olyan gyakorlatokat végeztetünk a gyermekekkel, amelyek játékos módon, természetesen fejlesztik a fent említett területeket. Komplex mozgásfejlesztés valósul meg minden gyermekjóga órán.”

Ezt a szemléletet próbálom beépíteni mindennapos nevelő-oktató munkámba, bízva az eredményességében, a gyermekek személyiségének pozitív alakításában.

                                                                                                                      Doma Istvánné

                                                                                                                                  tanító

error: Content is protected !!