Kunhegyesi Általános Iskola

MAZSIHISZ – hit-és erkölcstan oktatás

Elérhetőségeink:                                                                              

Cím:      MAZSIHISZ 1075 Bp. Síp u. 12.

Telefon: 413-55-78 (Irodai közvetlen), +36-30-203-00-36,

e-mail: oktatas@mazsihisz.hu

Tisztelt Szülők!

A vonatkozó köznevelési törvény értelmében a teljes általános iskolai rendszerben 2023/24. tanévben is választani lehet a HITTAN tantárgy tanulását.

A Zsidó Hittan tantárgy választásával a tanulók megismerhetik a zsidóság írott és szóbeli tanításait, hétköznapi és ünnepi imáit, szokásait. Tanulhatnak a zsidó értékekről, a zsidó vallás alapjairól, irányzatairól. A lehetőségek szerint a héber betűk, és a vallás számára elengedhetetlen héber szavakban szerezhetnek jártasságot. Tanulmányozhatják a zsidó irodalmat, filmeket, élvezhetik a művészeti remekeket. Az oktatást korszerű eszközökkel, digitális módszerekkel igyekszünk színessebbé, élvezhetőbbé tenni.

Saját kiadású tankönyvek segítik a tematika feldolgozását, melynek célja az identitás megalapozása, a zsidó történelem és kultúra értékeinek megismertetése.

A tankönyvek mellé munkafüzeteket is biztosítunk, amelyek segítik elmélyíteni a tanultakat, erősíteni a zsidó identitást.

Szakképzett vallásoktatók (rabbik, ill. az OR-ZSE judaisztika szakon diplomát szerzett oktatók) megbízása, az oktatás tartalmi – módszertani minőségének ellenőrzése színvonalas oktatást tesz lehetővé. Az órarendi beosztások esetében arra törekszünk, hogy a tanár személye ne változzon. Az oktatók és diákok kapcsolata ezáltal szorosabbá vonható, a tanulók motivációja jobban érvényesül.

Fel kell hívjuk a szülők, a nagyszülők szíves figyelmét arra, hogy a hitoktatás megvalósítása az adott általános iskolákkal együtt történik. Az első osztályba most lépő gyermeknél a beíratáskor választani kell, hogy hitoktatást kívánnak-e a gyermekük részére, vagy az erkölcstan tantárgyat választják. A hitoktatási igény bejelentését követően az iskola megküldi a MAZSIHISZ Oktatási Osztályára azoknak a gyermekeknek a nevét, akiknek oktatását hitoktatóink látják el.

A magasabb évfolyamba járó tanulók esetében április hónap folyamán van arra lehetőség, hogy MAZSIHISZ hittan oktatására adják le jelentkezésüket. Természetesen minden új tanuló jelentkezését örömmel fogadjuk.

A tantárgy értékelése a vonatkozó törvény, és az iskola helyi szabályozása szerint történik.

Tehát a hitoktatásra való jelentkezés az iskolában történik, az első osztályos tanulók esetében a beiratkozással egy időben, a magasabb évfolyamokon április hónap végéig.

Amennyiben bármiféle további kérdésük van

 oktatas@mazsihisz.hu

e-mail címre küldött levélben készséggel, a lehető legrövidebb időn belül adjuk meg a választ.

Budapest, 2023. február 6-án

MAZSIHISZ Oktatási Osztálya

Munkatársak:

Kovács Ágnes

Csizmadia Márta

error: Content is protected !!