Kunhegyesi Általános Iskola

Katolikus hit- és erkölcstan oktatás

Katolikus hit-és erkölcstan

Mi jellemzi a katolikus hit-és erkölcstan órákat?
Hisszük, hogy a gyermekek csak akkor képesek a növekedésre, ha szeretet
veszi őket körül. Épp ezért törekszünk arra, hogy szeretetteljes légkört
teremtsünk számukra. Közösséget alakítunk, ahol jó együtt lenni, játékos,
énekes módszerekkel tanítunk és tanulunk, hogy örömteli élmény lehessen
minden óra. Jó időben sokat a természetben töltjük az órákat, segítve a
teremtett világ megismerését. Szeretnénk őket arra nevelni, hogy legyenek
fogékonyak a szépre, jóra, az igazra, legyenek nyitottak önmaguk, társaik, és
az őket körülvevő valóság megértésére, Isten megismerésére.

Mit tanítunk az órákon?

Heti egy órában bibliai történeteken keresztül egy keresztény
környezetismeretet ismertetünk meg. Jézus tanítása és a Katolikus Egyház
tanítása alapján a gyerekek – életkori sajátosságaiknak megfelelően –
megismerkednek Isten szeretetével, Istennel élő kapcsolatot alakíthatnak ki,
kiegészítve a vasárnapi szentmiselátogatással a még személyesebb, mélyebb
istenkapcsolattal. Ez mélyítheti hitüket, keresztény erkölcsi nevelésüket, mely
a későbbiekben is biztos támasza lesz életüknek. Fejlődik erkölcsi érzékük,
lelkiismeretük, miközben maradandó értékeket erősítenek meg magukban,
fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések, illetve erények, amelyek
segítenek a jó és rossz felismerésében, értékeken alapuló, felelős döntés
meghozásában.

Ki járhat katolikus hit-és erkölcstan órákra?

Minden gyermeket várunk szeretettel. A jelentkezésnek nem feltétele, hogy
a gyermek meg legyen keresztelve.

Órákon kívüli foglalkozások, alkalmak a találkozásra
Harmadik osztályban lehetőség van az elsőáldozás szentségének
felvételére, hetedik és nyolcadikban pedig a bérmálás szentségéhez járulni. Az
órákon készülünk erre, amit a vasárnapi szentmisén való részvétel egészít ki.

Mit tegyen, ha gyermekét katolikus hit-és erkölcstanra

szeretné járatni?

Amennyiben gyermeke 1.osztályos lesz, akkor beiratkozáskor írásban
jelezze szándékát az iskola felé. Ha felsőbb osztályba jár a gyermek, minden
tanév május 20-ig jelentheti be a változtatás szándékát.

 

error: Content is protected !!