A pályaorientáció nem egyszeri esemény, hanem egy folyamat…

A pályaorientáció nem egyszeri esemény, hanem egy folyamat…

„A pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek
figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását a lehető legszélesebb

információnyújtás révén.”

Szilágyi Klára
Fontosnak tartjuk, hogy a pályaorientációs tevékenység ne korlátozódjon a 7–8.
évfolyamra, hanem minden életkorban az annak megfelelő formában
készítse fel a tanulókat a felnőtt életre, a továbbtanulásra, életpályájuk
megtervezésére.
Iskolánk 2021. október 8-án rendezte meg pályaorientációs napját sok érdekes
programmal. Megvalósítása komoly szervezést igényelt. Arra törekedtünk,
hogy minden évfolyamot hasznos tanáccsal és tartalommal lássunk el a
pályaválasztást illetően. Emellett fontosnak tartottuk, hogy a különböző
képességű és érdeklődésű gyermekek egyaránt tájékoztatást kapjanak, s azok a
tanulók se érezzék magukat elveszettnek, akiknek a tervei között nem szerepel
a diploma megszerzése.
Pályaorientációs nap programja a következő volt:
Az 1. osztályosok a városi könyvtárba látogattak el, a 2. osztályosok a piacon
néztek körül, a 3. és a 4. osztályosok játékos foglalkozások keretében
ismerkedtek az asztalos, kőműves, mérnök, kereskedő, egészségügyi és a
vendéglátó szakmák alapjaival. Az 5. osztályosok a REXTOR
Műhelyiskolában a lakatos és hegesztő szakmáról kaptak tájékoztatást,
a 6. osztályosok Kisújszálláson egészségügyi, fémipari, kereskedő, pincér
tanműhely-látogatáson vettek részt, a 7. osztályosok számára a Szolnoki
Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai pályaorientációs foglalkozást tartottak.
A programok nagy része a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara segítségével valósult meg.
A 8. osztályosok a Szolnokon megrendezett „Szakmalabirintus ‒ Szakmák
Világa” Pályaválasztási Kiállításon szerezhettek továbbtanulási információkat
a középiskolákról és az új középiskolai struktúráról. A standok képzési
kínálatában szereplő szakmákkal játékosan, interaktív módon ismerkedhettek,

prospektusokat kaptak, és természetesen a finom falatok sem maradtak el, ahol
a szakácsok, cukrászok vagy a vendéglátósok mutatkoztak be.
A nap zárásaként online pályaorientációs kérdőívet töltöttek ki, mely
eredményeként visszajelzést kaptak az érdeklődésükhöz és kompetenciáikhoz
illeszkedő lehetséges továbbtanulási irányokról; tájékozódásra, gondolkodásra,
mérlegelésre és véleményalkotásra ösztönözve őket.
A nyolcadikosok számára természetesen folytatódnak a továbbtanulással
kapcsolatos programok: lehetőségük lesz az iskolában is meghallgatni több
középiskola bemutatkozását, nyílt napokon vehetnek részt, igény szerint szülői
értekezletre is meghívjuk az Iparkamara munkatársát, hogy az aktuális
változásokról tájékoztassa az érdeklődő szülőket.

Doma Istvánné
intézményvezető-helyettes

error: Content is protected !!