Kunhegyesi Általános Iskola

Nyitvatartás

Az általános iskolában a nevelés-oktatás az Nkt. 27. § (2) bekezdése alapján a délelőtti és délutáni tanítási időszakban oly módon kerül megszervezésre, hogy a foglalkozások tizenhat óráig tartanak, továbbá hét órától tizennyolc óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodunk a tanulók felügyeletéről azzal, hogy tizenhat óra után a tanulók felügyeletét a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott látja el. 

Az intézményben ügyeket intézni a gazdasági irodában és a titkárságon 8-16 óráig lehet. 

error: Content is protected !!