Márton napi vigasság a Dózsában

Márton napi vigasság a Dózsában

November 11-hez, Márton-naphoz számos népszokás, néphit kapcsolódik. Az alsó tagozatos gyerekek anyaggyűjtés során megismerték a Márton-nap eredetét, a naphoz kapcsolódó szokásokat, népszokásokat, közmondásokat. Tanultak libáról szóló dalokat, játékokat, végül egy-egy „lapbook”-ban jelentették meg az összegyűjtött ismereteket.

November 10-én egy közös foglalkozáson mindenki megnézhette az igényesen, sokszínűen elkészített „lapbook”-okat. Ezután libazsíros kenyeret ettünk, hogy a következő évben ne éhezzünk. Miután jól laktunk, a gyerekek feladatlapok megoldásával számot adtak az újonnan megszerzett ismereteikről.

Az összejövetelt közös, vidám játékokkal zártuk.

error: Content is protected !!