150 MILLIÓS BERUHÁZÁS A DÓZSA ISKOLÁBAN – PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY

150 MILLIÓS BERUHÁZÁS A DÓZSA ISKOLÁBAN – PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY

A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyintézményének infrastrukturális fejlesztésére 150 000 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési előirányzatból finanszírozott. A projekt fizikai megvalósítása 2017. november 01. napjával indult, és 2018. október 31. napjáig tart.

Pályázati program:

EFOP-4.1.3-17: az „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”

A projekt megnevezése:

„Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói környezetének infrastrukturális megújulása”EFOP-4.1.3-17-2017-00301

Az infrastrukturális fejlesztésre irányuló projekt keretében megvalósul az intézmény tornatermi és kiszolgáló helyiségei épületrész teljes felújítása:

  • az épület nyílászáróinak, üvegfelületeinek cseréje
  • homlokzat hőszigetelése
  • öltözők, vizesblokkok felújítása
  • padlóburkolatok cseréje
  • fűtéskorszerűsítés
  • elektromos hálózat korszerűsítése.

Az alsós és felsős épületekben sor kerül a padlóburkolatok cseréjére. Kialakításra kerül nyelvi szaktanterem, és egyéni, vagy csoportos foglalkozásra alkalmas fejlesztő terem.

Az épületfejlesztéshez eszközfejlesztés is társul, amely a bútorzatra, valamint a tanulási-tanítási folyamatot segítő tanulói és tanári eszközökre terjed ki.

Az intézmény a projekt befejezésekor módszertani megújulást támogató, hatékony pedagógiai eszközrendszerrel, befogadó iskolai környezettel várja a tanulókat és pedagógusokat.

A pályázat fizikai megvalósítását úgy szervezzük majd, hogy a mindennapi nevelő-oktató tevékenységet ne zavarja.

A pályázati program keretében 2017. december 18-án projektnyitó rendezvényre került sor a Művelődési Központban. A köszöntő és Szabó András Polgármester Úr megnyitója után iskolánk diákjainak műsora következett. Az első és nyolcadik osztályosok szavalatát hallhattuk, és zeneiskolásaink előadása teremtett ünnepi hangulatot. Ezt követően részletesen ismertettem a projektet, kiemelve a fejlesztéseket és várható hatásukat.

A projektnyitó rendezvényt nagyszámú tanulói és szülői érdeklődés kísérte.

                                                                                               Kovácsné Lázár Erzsébet Elvira

                                                                                                          intézményvezető

error: Content is protected !!