Az iskola, ami az életre nevel

Az iskola, ami az életre nevel

Az iskola célja nem „csupán” a felvételire való eredményes felkészítés, a klasszikus műveltség
átadása, vagy a tudományos kompetenciák fejlesztése. Eljövendő tanulmányaik során diákjaink
felismerik majd, hogy míg szépreményű jogászainkat gúzsba köti a kovalens kötés, leendő
orvosainknak ez elsőrendű alapismeret. Míg mérnök-jelöltjeinket rémálmaikban vaktérképen
átszáguldó feudális hadseregek kísértik, a humán érdeklődésű nebulók lebilincselő párbeszédet
folytatnak a források szövegeiben tovább élő történelmi alakokkal. Minden diáknak egyedi az
érdeklődése, amit a Dózsás pedagógia nemcsak elismer és tolerál, hanem kifejezetten támogatja és
ösztönzi is őket egyéni világuk feltérképezésében.
Legyen azonban bármennyire is különböző egy-egy tanuló elképzelése saját jövőjét illetően, vannak
kereszteződések, kulcspontok, amik mindannyijuk életében feltűnnek majd, s melyekre felkészíteni
őket legalább annyira fontos és felelősségteljes feladat, mint továbbtanulási vizsgáikra. Jogok és
kötelességek egyensúlyban tartása, az erőszak és bántalmazás jelenségének körüljárása, kezelési
lehetőségeinek megállapítása, tudatos internethasználat, valamint a párkapcsolati mechanizmusok
ismertetése. Bár feladatlap nem készül belőlük és országos mérésekkel sem ellenőrzik őket, fent
említett témakörök mélyreható ismerete elengedhetetlen az iskola falain kívül a hétköznapi élet
bármely területén, bármely életszakaszban.
Ezen pedagógiai célkitűzésünk teljesítésében kaptunk felbecsülhetetlen értékű támogatást az
Ökumenikus Segélyszervezet gondozásában megvalósult 6 hetes interaktív előadássorozat keretein
belül, mely a prevenció fontosságára hívja fel a figyelmet iskolákban. A novembertől januárig tartó
rendezvény során Sándorné Pólik Róza és Szelei Edit a szervezet munkatársai kalauzolásában
dolgoztunk fel komplex, elgondolkodtató témákat felvillanyozóan könnyed, változatos
munkaformákkal. Jellemzően csoportokban készültek saját jegyzetek alapján prezentációk, plakátok.
Kellemes fogadtatásra leltek a szituációs gyakorlatok, ahol nyolcadikosaink nemcsak kreativitásukat
és problémamegoldó készségüket, hanem színészi adottságaikat is megcsillogtathatták. Sajnos az
Oscar-jelölésről már lecsúsztak, ez legyen az Akadémia vesztesége. Előadóinknak számos alkalmat
videókkal, rövidfilmekkel sikerült még szemléletesebbé tenni. Mind diáknak, mind tanárnak felemelő
élményt jelentett új megközelítésekkel és látásmódokkal gazdagodni. Különösen hiánypótló
beszélgetés folyt a kötelességek kihangsúlyozásáról, mely országos szinten fájdalmasan elhanyagolt
terület. Biztosra vehetjük, hogy ha mindenki teljesítené a maga felelősségét, a többi probléma is
fokozatosan visszaszorulna.
A fináléban új témakör feldolgozására már nem került sor, hanem egy kötetlen beszélgetés keretein
belül, kellemes hangulatban telve összefoglaltuk az előadássorozat legfontosabb tanulságait,
levontuk a magunk számára leghasznosabb konklúziókat.
Hálásak vagyunk az Ökumenikus Segélyszervezet példaértékű munkájáért és őszintén reméljük, a
következő tanévekben is folytathatjuk együttműködésünket.

A Dózsa Iskola nevelői

error: Content is protected !!