Ballagás 2021/2022

Ballagás 2021/2022

„S mint a fecske alkonyati szélben,
Ma szárnyat bont egy sereg diák…”

Ady Endre

A ballagási ünnepség valahogy együtt jár a katarzis élményével: öröm, szomorúság, büszkeség,
izgalom, emelkedett lelkiállapot. Ezeket az érzelmeket mind átélhettük június 18-án a délelőtti
órákban: könnyeikkel küszködő, búcsúzó diákként, ballagó gyermekére büszke szülőként, illetve
több év pedagógiai munkájával számot vető osztályfőnökként és szaktanárként.
Az ünnepség várva várt, legizgalmasabb pillanatait azonban most is a jutalmazás jelentette. Kik
kapják meg idén a Dózsa-medált? Kik lesznek a következő büszke tulajdonosai iskolánk
legrangosabb elismerésének?
A pedagógusok közül többéves, kiemelkedő szakmai tevékenységéért, a nevelés-oktatás területén
nyújtott lelkiismeretes munkájáért DÓZSA-MEDÁL kitüntetésben részesült:
Molnár Szilvia: A 8. a osztályfőnöke, munkaközösség-vezető, magyarszakos tanár, az Útravaló
Ösztöndíj Program mentorpedagógusa.
Kiss Julianna: A 8. b osztályfőnöke, munkaközösség-vezető, biológiaszakos tanár, az Útravaló
Ösztöndíj Program mentorpedagógusa.
A diákok közül kimagasló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért,
a tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön elért kiemelkedő helyezésekért és közösségi munkájáért
DÓZSA-MEDÁLT vehetett át: Biró Balázs, Gorzás Máté, Kónya Gréta, Kovács Blanka,
Molnár Soma és Novák Laura Bianka 8. osztályos tanuló.
Gratulálunk az elismeréshez, és sok sikert kívánunk középiskolai tanulmányaik folytatásához!
Szabó András polgármester úr által tanulónként felajánlott 25 000 Ft-os jutalomban részesült
két olyan diák, aki Kunhegyesen, a Nagy László Gimnázium, Technikum és Szakképző
Iskolában folytatja tanulmányait: Kovács Bence és Illés Lajos.
Könyvjutalomban részesültek a nyolcadikosok szülei közül azok, akik több éven keresztül
segítették az osztály- és az iskolai programok megvalósítását: Komlósi Edit, F. Nagy Miklósné,
Kiss Andrea, Tóth Magdolna, Török Tímea, Zeliziné Kasza Krisztina.
Köszönjük a közösségünk érdekében végzett lelkiismeretes munkájukat.
A Dózsa-medálokat a Diákönkormányzat anyagi támogatásával, illetve a szülők 1 %-os
adófelajánlásaiból tudtuk megvásárolni. Köszönjük.
Szeretnénk hagyományt teremteni azzal, hogy a ballagási tarisznyákat a helyi kunhímzőkörtől
vásároltuk. Az igényes kivitelű, kunhímzéssel díszített tarisznyák elnyerték a ballagó és ballagtató
diákok tetszését egyaránt, így jövőre megint számítunk a munkájukra.
Köszönjük a rendezvényt szervező 7. osztályosok és osztályfőnökeik, valamint a technikai
dolgozók közreműködését.

Kedves elballagó, dózsás Diákok! Az iskolavezetés nevében mindenkinek kitartást és sok sikert
kívánok középiskolai tanulmányaitok folytatásához. Kívánom, legyen elég akaraterőtök és
önbizalmatok céljaitok megvalósításához.
„Megcélozni a legszebb álmot, / Komolyan venni a világot,
Mindig hinni és remélni, / Így érdemes a Földön élni.”
(Shakespeare)

Timárné Parázsó Rozália
intézményvezető-helyettes

error: Content is protected !!