Tanévzáró a Kunhegyesi Általános Iskolában

Tanévzáró a Kunhegyesi Általános Iskolában

„ … az iskola feladata elsősorban az,
hogy megtanítsa hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyat,
hogy megtanítson a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára,
hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

Szent-Györgyi Albert

Június 15-én véget ért a visszaszámlálás, eltelt a 181 tanítási nap, és felkerült a táblákra a VAKÁCIÓ
szó utolsó nagybetűje is. Mielőtt kitört volna a várva várt szünidő, számot kellett vetnünk az elmúlt
tanév eredményeivel és – problémáival is. Osztályzatokkal és statisztikákkal értékeltük, milyen
eredményeket értek el tanítványaink, és általuk mit sikerült nekünk, pedagógusoknak kitűzött
céljainkból megvalósítanunk.
De a számok mellett nagyon fontos az a sok-sok élmény is, amellyel gazdagodtak diákjaink a
tanórákon, a tanórákon kívül és iskola falain kívül is. Fontosak azok a programok, melyek
sikerélményekhez juttatták a gyerekeket, vagy éppen megtanították őket arra, hogyan kell a kudarcot
elviselni, feldolgozni. Azok az élmények és helyzetek, melyek által jobban megismerték önmagukat
és társaikat, helyüket az osztályban, az iskolában, az ő kis világukban.
A vírushelyzet megszűnése után lehetővé vált, hogy iskolánk fokozatosan kinyissa kapuit: így külső
szakemberek bevonásával is gazdagítottuk a gyermekek ismereteit, illetve lehetővé vált, hogy
tanulóink különböző tanulmányi, kulturális- és sportrendezvényeken, kirándulásokon vegyenek részt.
A tanulmányi munkánkat értékelve szép eredményekről tudunk beszámolni.
Iskolánk 317 tanulója közül kitűnő eredményt ért el 45 fő, jeles bizonyítványt kapott 35 diák. Sokan
értek el kimagasló eredményeket különböző tanulmányi versenyeken: a BENDEGÚZ
Tudásbajnokság megyei és országos fordulóiban szövegértésből, matematikából,
természettudományból, környezetismeretből, angol nyelvből, történelemből, a Kálti Márk Országos
Történelem Versenyen, a Herman Ottó Országos Természettudományi Versenyen, a Jászsági
Helyesíró Versenyen, városi szavalóversenyeken.
A 8. osztályosok országos átlag feletti pontszámokat szereztek a központi írásbeli felvételin
magyarból és matematikából egyaránt. Legkiemelkedőbb eredményt Molnár Soma (88 pont), Biró
Balázs (85 pont), Novák Laura Bianka (76 pont) ért el. Történelemből sikeresen felvételizett: Kovács
Blanka és Nagy Dóra.
A focisták számára a Bozsik-program, a lány kézilabdások számára az Erima-program biztosított
lehetőséget a versenysportra, sok utazásra és élményszerzésre.
A korszerű pedagógiában az élményszerű tanulás kiemelt feladat: ebben segítettek a különböző,
tanórán- és iskolán kívüli programok: a filharmóniai koncertek, a színházi előadások, a mozi-, a
múzeumlátogatások, a történelmi emléktúrák, a természetjáró túrák, az üzemlátogatások, az
osztálykirándulások.
A Lázár Ervin Program biztosította, hogy minden diákunk egy alkalommal ingyen eljutott egy
színházi vagy cirkuszi előadásra, illetve filharmóniai koncertre. A Karcagi Tankerülettől kapott 100
belépővel 100 tanuló látogatta meg a Csodák Palotáját.
Pályaorientációs nap keretében 1-8. osztályig minden diák az életkorának megfelelő szinten és
formában kapott olyan ismeretet, mely majd segíti őt a továbbtanulásban, a pályaválasztásban.

A környezettudatosságot erősítette a gyerekekben a Zöldforgó Élménynap, ahol a legmodernebb
digitális eszközökkel, játékos formában ismerkedtek meg a bolygónk élővilágát veszélyeztető
problémákkal, és mutattak megoldási lehetőségeket számukra. Az Alma Együttes tematikus
koncertjén pedig környezetvédelemmel foglalkozó dalokra csápolhattak a gyerekek.
Ismét megszervezhettük a Gyermek – szülő napot, amelyen a szülők kicsit beleláthattak az iskola
életébe. Bár a szórakozásé volt a főszerep, de a diákok szakemberek előadását is hallgatták: a
kézhigiéniáról, a dohányzásról, az energiaital fogyasztásának veszélyeiről és a drogprevencióról. A
kicsiknek légvár, a nagyoknak buborékfoci jelentette önfeledt szórakozást.
A 8. osztályosok társastánc tanfolyamon vettek részt, melyen több tánc alapjait sajátították el. A
zárórendezvény feledhetetlen élményt jelentett a közönségnek, mely megtöltötte a művelődési ház
nagytermét.
A tartalmas programok folytatódnak a nyári szünidőben is, hiszen több napközi és ottalvós tábor várja
a 2-8. osztályos tanulókat. Az EFOP- és az Erzsébet-táborok programjai különböző, a gyermekek
személyiségét fejlesztő témák köré szerveződnek: sport, kultúra, hagyományőrzés, természetismeret,
környezettudatosság, önismeret, társas kapcsolatok.
Iskolánk tanulóbarát környezetének alakítását jelentette az aszfaltjátékok festése és a folyamatos
dekorálás. A játékok elkészítéséhez kapott segítséget köszönjük a szülőknek, a pedagógusoknak, az
anyagi támogatást a Mészáros családnak. Régi álom valósult meg a mászófal felszerelésével a
tornateremben, melynek 1.300000 Ft-os árát a jótékonysági bál bevételéből és a Diákönkormányzat
együttes anyagi támogatásával sikerült kifizetni.
A szülők anyagi támogatásával valósult meg a Szabó Vivien 3. osztályos tanuló számára szervezett
adománygyűjtés. A súlyos betegséggel küzdő Vivien megsegítésére 230000 Ft-ot sikerült
összegyűjtenünk. Vivien családja köszöni a szülők, pedagógusok és a gyerekek támogatását.
Többéves kiemelkedő színvonalú szakmai munkájáért DÓZSA-MEDÁL kitüntetésben részesült:
SZABÓNÉ TÖRÖK ÉVA tanító
A 4.a osztályfőnöke, a tantestület fiatal kollégáinak mentora, EFOP- és Erzsébet-táborok szervezője és
sikeres megvalósítója.
BIRÓ LAJOS tanító
A 4. b osztályfőnöke. futballedző, EFOP-, napközi és balatoni Erzsébet-táborok szervezője és sikeres
megvalósítója.
A kitűnő tanulók névsora szerencsére hosszú, ők oklevelet, könyvjutalmat és a Fővárosi Nagycirkusz
által felajánlott ingyenes belépőt kaptak.

 1. a: Csörgő Zente, Fürjes Adél, Kocsis Ádám, Kovács Noémi, Nagy Károly, Nagy Zoé, Szabó
  Dominik, Szabó Gyula
 2. b: Farkas Alex, Rézműves Emma, Rudenko Alexander, Vince Bianka
 3. a: Fekete Nóra, Fürjes Ábel, Szabó Dominik, Tóth Jázmin
 4. b: Fazekas Nóra, Horváth Letti, Kis Maja, Markovics Brendon, Ollári Mira, Sebők Anett
 5. a: Andróczki Róbert, Baranyai András, Biró Barna, Mészáros Marcell, Tóth Rebeka
 6. a: Andróczki Alexandra, Vajda Milán
 7. b: Lakatos Bertalan, Rudenko Mihály
  Az alsó tagozatosok közül nevelőtestületi dicséretben részesült: Andróczki Alexandra, Lakatos
  Bertalan, Rudenkó Mihály, Vajda Milán.

Felső tagozatosok közül kitűnő tanulmányi eredményt ért el: Bakos Kitti, Kónya Zorka, Baranyai
Nóra, Kiss Virág, Szabó Kinga, Szabó Réka, Kovács András, Oravecz Vivien, Andróczki Anasztázia,
Gorzás Zoltán, Biró Balázs, Kónya Gréta, Zorka, Molnár Soma, Novák Laura Bianka.
Nevelőtestületi dicséretben részesültek: Bakos Kitti, Kónya Zorka, Kiss Virág és Szabó Kinga 5.
osztályos tanulók.
Sajnos, az évfolyamok követelményeit több tanulónak nem sikerült teljesítenie, így javítóvizsgát kell
tenniük vagy évfolyamot kell ismételniük. Nekik a nyári szünetben kell pótolniuk a hiányosságokat.
Természetesen figyelmet fordítunk a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekre is: ők felzárkóztató
foglalkozásokon, korrepetálásokon, fejlesztőfoglalkozásokon, napközikben és tanulószobákon
vehetnek igénybe segítséget.
Az Útravaló Ösztöndíj pályázat által 20 hátrányos helyzetű diák kapott tantárgyi segítséget és anyagi
támogatást tanulmányaihoz.
Gyermekeink nevelése-oktatása érdekében továbbra is számítunk a szülők együttműködésére, a közös
cselekvésre. Csak a családokkal együtt tudjuk kialakítani gyermekeinkben az olyan jellemvonásokat:
mint a kötelességtudat, a tisztelettudó viselkedés felnőttek és gyermektársak iránt, a segítőkészség, az
együttérzés ‒ és az igényt az egészséges életmódra.
Diákoknak kívánok tartalmas, balesetmentes nyári szünetet, élményekben gazdag táborokat, jó
pihenést.
Kollégáknak az iskolavezetés nevében köszönöm a lelkiismeretes és áldozatos munkáját. A tábori
programok megvalósításához kitartást kívánok, a nyári szünet hátralévő idejében pedig feltöltődést.
Köszönöm a szereplők, illetve az ünnepséget szervező hetedik osztályosok aktív közreműködését,
Tóbiásné Simon Emese, Juhász Irma pedagógusok és a technikai dolgozók lelkiismeretes munkáját.
Timárné Parázsó Rozália
intézményvezető-helyettes

error: Content is protected !!