FEJLESZTÉSEK A DÓZSÁBAN

FEJLESZTÉSEK A DÓZSÁBAN

Intézményünk tanulói környezete folyamatosan szépül, eszközparkunk gazdagodik.

Két éve a linóleummal borított tantermeinkben (tíz teremben) laminált padlóburkolat került leterítésre. Ez év januárjában folytatódott a felújítás: öt tanteremben felcsiszolással, lakkozással megújult az elhasználódott, kopott parkettaburkolat. A munkálatokat követően szebb környezetben tanulhatnak diákjaink.

A Karcagi Tankerületi Központ lehetőséget biztosít a nevelő-oktató munka támogatását segítő eszközök gyarapítására is.

Eddig tizenkét teremben állt rendelkezésre interaktív tábla. Ebben a tanévben újabb öt darab beszerzésére volt lehetőség, így minden osztályteremben használhatják pedagógusaink.

Mindennapi munkánkban fontos szerepet kapnak a korszerű informatikai eszközök. 36 db tabletet vásárolhattunk. Az új és meglévő (30 db) tabletek és a tanulói laptopok (25 db) száma lehetővé teszik, hogy egyszerre több tanteremben használhatják a tanulók a modern eszközöket.

A matematika tantárgy tanítását körzők, számológépek, a kémiát a periódusos rendszer táblái, a testnevelés órákat újabb labdák segítik. Három darab mágneses falitábla is felszerelésre került.

Az irodai munkát a régiek cseréjével három darab komplett asztali számítógép és szünetmentes tápegységek biztosítják. A takarítást új porszívó és magasnyomású mosó könnyíti.

A diákok szabadidős tevékenységének kínálatát bővíti az udvaron elhelyezett TEQBALL asztal.

Bízom abban, hogy iskolánk a jövőben is hasonló ütemben fejlődik.

                                                                                   Kovácsné Lázár Erzsébet Elvira
   intézményvezető

                                                                                            

error: Content is protected !!