Arany Dózsa-medál átadása

Arany Dózsa-medál átadása

Ballagási és tanévzáró ünnepségünknek mindig nagy izgalommal várt eseményét jelenti a legmagasabb iskolai elismerés, az Arany Dózsa-medál átadása. Olyan ballagó diákok kapják, akik a nyolc év során kimagasló tanulmányi eredményt értek el és példamutató magatartást tanúsítottak. A nevelőtestület döntése alapján a 2018/2019-es tanévben a jutalmat a következő tanulók vehették át:

Házi Dorka

A Diákönkormányzat titkára. Tanulmányi eredménye jeles, illetve kitűnő, magatartása példamutató. Dózsa-gálákon, városi ünnepségeken, megemlékezéseken, iskolai és városi szavalóversenyeken bizonyította kiemelkedő előadói tehetségét. Konferálóként aktívan közreműködött az iskolai rendezvényeken. Az osztály- és az iskolai közösségért végzett munkája példaértékű. Középiskolai tanulmányait a Széchenyi István Gimnázium dráma tagozatán folytatja.

Jámbor Kitti

Tanulmányi eredménye jeles, illetve kitűnő, szorgalma példás. A tanórákra való lelkiismeretes felkészülése mellett iskolai és megyei tanulmányi versenyeken szerepelt, több évig tagja volt a kézilabda csapatnak. A központi felvételi írásbelin matematikából a dózsások közül a legtöbb pontszámot érte el. A Diákönkormányzat és a Zöld Szív Mozgalom tagjaként aktívan részt vett osztálya és az iskola közösségi munkájában. Sikeres felvételi eredményeként középiskolai tanulmányait a Széchenyi István Gimnáziumban folytatja.

Kupai Boglárka

Példamutató szorgalmát és kimagasló képességét bizonyítja végig kitűnő tanulmányi eredménye. Sokoldalú érdeklődésű diák: a kötelező tanórai feladatain kívül a 8 év alatt végig eredményes résztvevője volt iskolai és megyei tanulmányi versenyeknek, szavalóversenyeknek, vetélkedőknek; 5 évig zongorázott, 3 éven keresztül kézilabdázott. Osztályfőnöke mindig számíthatott a közösség érdekében végzett munkájára. Középiskolai tanulmányait sikeres felvételi eredményeként az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium humán tagozatán folytatja.

Varga Dominika Fanni

Tanulmányi eredménye kitűnő, magatartása és szorgalma példás. Kötelező feladatai mellett tanulmányi versenyeken vett részt matematikából, biológiából és helyesírásból. Tehetséges előadót ismerhettünk meg benne a városi és az iskolai szavalóversenyeken. Hobbija, az olvasás, példaértékű a tanulóifjúság körében, de szívesen írogat történeteket, novellákat is.

Pozitív hozzáállásával mindig előre vitte a közösség munkáját.

Sikerrel felvételizett az egri Neumann János Gimnáziumba.

Csík Eugénia

Kitűnő tanulmányi eredménye és példás szorgalma miatt többször részesült nevelőtestületi dicséretben. Elsősorban iskolai versenyeken és vetélkedőkön képviselte osztályát. A Zöld Szív Mozgalom tagjaként a természet iránti érdeklődését és szeretetét bizonyította. Az osztályközösség feladataiból mindig aktívan kivette részét.

Szerény egyénisége, társai és tanárai iránt tanúsított, tisztelettudó viselkedése példaértékű.

Tanulmányait a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnáziumban folytatja.

A Szabó András polgármester úr által felajánlott egyszeri ösztöndíjat, személyenként 25000 Ft-ot két olyan kunhegyesi jó sportoló, jó tanuló diák kapta, akik a helyi középiskolában folytatják tanulmányaikat: Baktai János és Házi Norbert.

Gratulálunk a kitüntetett diákoknak, és további kitartást kívánunk tanulmányaik sikeres folytatásához!

AZ ISKOLAVEZETÉS

error: Content is protected !!