Házi tanulmányi verseny

Házi tanulmányi verseny

A 2017/18-as tanévben is meghirdettük intézményi szinten a házi tanulmányi versenyt az első négy évfolyamon. A Dózsa Tagintézményből 72 tanuló, a Tiszagyendai Tagintézményből 18 tanuló jelentkezett a háromfordulós, döntővel záruló megmérettetésre. Szövegértés, nyelvtan, matematika és környezetismeret tantárgyakból a kompetencia alapú oktatás elveire épülő feladatokból összeállított tudáspróbák megoldása során a tanulók összemérhetik tudásukat, tapasztalatokat szerezhetnek. A diákoknak lehetőségük van a versenyhelyzet megtapasztalására.

A novemberi első forduló után január 30-án került sor a második forduló megrendezésére.

A gyerekek izgalommal érkeztek a versenyre, ahol figyelmesen oldották meg a feladatokat, hiszen tudják, hogy a legjobbak a döntőbe juthatnak. Természetesen nagyon várták az eredményeket.

A következő fordulóra márciusban kerül sor.

Kitartó munkát kívánunk minden tanulónak!

a Szilárd alapkészségekért munkaközösség

 

error: Content is protected !!